55+ reglement

 

 

 

Reglement 55+ tennis 2020 TC Langeraar

TC Langeraar stelt op dinsdag en donderdag van 9:30 tot 13:15 uur exclusief banen ter beschikking voor tennisliefhebbers in de leeftijdscategorie van 55 jaar (en zij die in het verenigingsjaar deze leeftijd bereiken) en ouder. Door de vereniging is een commissie ingesteld die de organisatie van het 55+ tennis ter hand neemt.

Hieronder wordt in het kort weergegeven hoe een en ander is geregeld.

 Het doel van 55+ tennis.

Het doel van 55+ tennis is het creëren van een zelfde sportieve gezelligheid zoals dat ook het geval is op de avonden. Leden van onze vereniging die meer mogelijkheden hebben om overdag te spelen kunnen zo meer aan hun trekken komen terwijl de avondbezetting wordt ontlast. Het is niet nodig om van te voren met spelers af te spreken, de bar is open en tussen de wedstrijden door is er ruimte voor een praatje en een drankje.

Beschikbaarheid van de banen

Dinsdag en donderdag
09:30 tot 13:15 baan 2 t/m 5

Er wordt begonnen  op de eerste dinsdag of donderdag dat de banen weer open zijn voor het zomerseizoen en er wordt gespeeld t/m de laatste dinsdag of donderdag in september. Voor zover de banen daarna nog bespeeld kunnen worden kan men uiteraard daarvan gebruik maken op basis van eigen afspraken buiten de bemoeienis van de commissie 55+.

Uitzonderingen:

Op de dinsdag en donderdag in de week van het “Strooplikkertoernooi” is er geen 55+ tennis.

Indien baan 1 niet gebruikt wordt voor spelers buiten de 55+ groep of voor training kan ook deze baan worden gebruikt. Komt er toch iemand dan moet de baan binnen 15 minuten worden vrijgemaakt.

Het indelen van partijen.

Iedere speler die mee wil doen aan het 55+ tennis levert bij aankomst zijn ledenpas in bij het verzamelpunt (ook bij binnenkomst na 9:30 of 10:30 uur).

Er zijn speelrondes van één uur met een pauze van ca 15 minuten om een nieuwe indeling te maken en gezamenlijk wat te praten en te drinken:
09:30 tot 10:30
10:45 tot 11:45

12:00 tot 13:15

Reglement voor indelen (ca 10 min. voordat er wordt gestart)

09:30 uur.
Op het uitlegbord worden de beschikbare banen gevuld d.m.v. het plaatsen van de pasjes die bij het verzamelpunt beschikbaar zijn.

Er worden zoveel mogelijk gemengd dubbels samengesteld, rekening houdend met het spelniveau van de spelers om spannende en evenwichtige wedstrijden mogelijk te maken.

Als de baancapaciteit niet toereikend is om alle spelers in te delen wordt door loting bepaald welke spelers uitvallen. Deze spelen in de tweede ronde in ieder geval wél mee.

10:45 uur.
De pasjes van degenen die net hebben gespeeld worden van het uitlegbord verwijderd en er wordt een nieuwe indeling gemaakt waarbij de in de eerste ronde uitgelote speler worden toegevoegd. Indien het aantal spelers de beschikbaarheid op de banen overtreft of er zijn 3 of minder personen over voor het vormen van een partij dan hebben degenen die deze morgen nog niet hebben gespeeld voorrang bij de indeling.

12:00 uur tot 13.15
Indien er spelers zijn die nog verder willen tennissen kunnen zij zelf partijen indelen.

Er wordt een registratie bijgehouden van personen die op enig moment worden uitgeloot om te bereiken dat de pijn van het niet kunnen meespelen gedurende het seizoen gelijk wordt verdeeld.

Ballen

Door de organisatie van het 55+ tennis wordt 3x per seizoen voor een set nieuwe ballen gezorgd. Aan de deelnemers wordt daarvoor een bijdrage van 5 Euro gevraagd welke bijdrage men de eerste keer dat men aanwezig is dient te voldoen.