Baanregelement

BAANREGLEMENT


1.      ALGEMEEN

a.       Het tennispark is in principe (afhankelijk van de weersomstandigheden) geopend van 1 april tot en met 30 september. Indien de weersomstandigheden het toelaten, kan er ook na 30 september worden getennist.

b.      De banen zijn geopend van een half uur voor zonsopgang tot 23.00 uur.

c.       De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, betalende introducés (maximaal drie maal per seizoen per lid), competitie- en toernooispelers.

d.      Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht.

e.       Juniorleden tot 13 jaar zijn op werkdagen gerechtigd tot het spelen op alle vrije banen tot 19.00 uur. Juniorleden vanaf 13 jaar tot 20.00 uur.

f.       Leden, die tijdens de weekends of op de maandag deelnemen aan competitie zijn in principe niet meer gerechtigd op die dag een baan te reserveren. Geef ook anderen de gelegenheid om te spelen!

2.      RESERVEREN VAN EEN BAAN

a.       Toets op vakje afhangen op het scherm wat in de hal hangt van de club.

b.      Toets op vakje alle vrije banen of eerste vrije baan.

c.       Haal je pasje door de kaartlezer links van het scherm.

d.      Haal het pasje van je medespeler er door de kaartlezer.

e.       Kies de baan waar je op wil spelen, en als je de eerste vrije baan hebt gekozen in B krijg je automatisch een baan toegewezen.

f.       Toets nu op bevestigen en je kan spelen, de tijd wordt aangegeven op het scherm.

g.      Als je wilt dubbelen haal je 4 pasjes door de kaartlezer.

h.      Als je voor een enkel hebt gekozen en toch nog wil dubbelen (dit kan alleen als er niemand achter je hebt afgeschreven)  kan dat door op baanoverzicht te toetsen, toets op de baan waarop je gaat spelen, toets dan op bijdubbelen, haal de pasjes door de kaartlezer, ook nu staat weer de tijd en baan nummer op het scherm.

i.        Wil je toch niet spelen, toets op baanoverzicht, toets op je gereserveerde baan, toets op wissen, haal je pasje door de kaartlezer, bevestg wat je hebt gedaan en de baan is weer vrij.

j.        Regentijd geldt als speeltijd.

k.      U mag niet een baan reserveren tijdens uw lesuren of tijdens uw competitie, u mag alleen daarna pas reserveren, u mag dus nooit een baan reserveren als u op de baan staat

l.        De speelduur is een half uur voor een enkel of met 3 personen en 45 minuten voor een dubbel.

m.    Als u een baan reserveerd moet u op het park blijven, als u het park verlaat heeft u geen recht meer van spelen.

n.      Bij grote drukte wordt van de leden verwacht dat zij dubbels formeren.

o.      De gereserveerde speeltijd is inclusief het slepen van de baan.

p.      Wilt u spelen met een introduce moet u dat 24 uur van te voren aanvragen bij 1 van de beheerders H. Nijenhuis of C. Van Emmerik, de kosten hiervoor bedragen € 5 en moeten voldaan zijn aan de bar voordat de pas kan worden gemaakt. Afhangen doet men nu door 2 X uw pasje door de kaartlezer te halen bij het reserveren van een baan. U zult nu zien dat er op het scherm uw pasje 2 X te zien is maar op 1 staat er introduce.

3.      HET ONDERHOUD VAN DE BANEN

a.       Het onderhoud van de banen geschiedt door of onder leiding van de baan- en bouwcommissie (babocommissie).

b.      Kleine beschadigingen (remsporen, putjes, etc.) dienen terstond te worden gerepareerd. Overige beschadigingen dienen te worden gemeld aan leden van de babocommissie, aan de groundsman of aan de aangewezen toezichthouder.

c.       Na ieder spel moet de baan worden gesleept.

d.      Aanwijzingen van de babocommissie/groundsman/toezichthouder moeten te allen tijde worden opgevolgd.

4.      OVERIGE BEPALINGEN

a.       In onderstaande gevallen wordt door het bestuur of door de commissies van dit reglement afgeweken. Dit betreft onder meer:

-          tranining/les;

-          competities;

-          toernooien;

-          kampioenschappen;

-          door bestuur of commissie georganiseerde evenementen.

b.      Bestuurs- en commissieleden kunnen bij niet-naleving van dit reglement:

-          de pasjes van betrokkene(n) worden ingenomen en een waarschuwing geven;

-          herhaalde overtredingen aanmerken als wangedrag en overeenkomstig het huishoudelijk reglement overgaan tot schorsing.

 

c.       IEDER LID  HEEFT UIT OOGPUNT VAN SPORTIVITEIT TE ALLEN TIJDE DE MOGELIJKHEID ANDEREN OP NALEVING VAN DIT REGLEMENT ATTENT TE MAKEN, INDIEN DAARTOE NAAR ZIJN/HAAR MENING AANLEIDING WORDT GEGEVEN.

Het Bestuur.