Algemene Ledenvergadering

16 januari 2018Beste Leden

2018 is begonnen en we hebben zin in een nieuw jaar vol tennisplezier! Om dit jaar voor ieder voorspoedig te laten verlopen, beginnen we 29 januari met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Jij als lid bent deze avond van harte welkom, wij stellen het zelfs zeer op prijs als jij jouw mening met ons deelt.
Wij zorgen voor koffie en cake en hopen jou 29 januari om 20u te zien in de kantine van tennisclub Langeraar. 
De agenda luidt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingezonden stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 2017
4. Benoeming kascommissie
 5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 6. Jaarverslagen van de commissies 
 7. Rondvraag
 

Heel graag tot dan en vriendelijke groet,
 
 Het bestuur van TCL

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 730

Langeraar

Achtmorgenpad 1
2461 PX Langeraar